Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działając w oparciu o ,,Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020" oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.03.01.00-00-K291/15, Radomska Szkoła Wyższa zaprasza do składania ofert cenowych do następujących zamówień realizowanych w trybie rozeznania rynku:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano: 24 maj 2016 r.

1) wynajem sal na zajęcia warsztatowe:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

Formularz ofertowy - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano: 24 maj 2016 r.

2) realizacja zajęć w ramach pierwszego modułu szkoleń:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

Formularz ofertowy - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano: 24 maj 2016 r.

3) realizacja zajęć w ramach drugiego modułu szkoleń:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

Formularz ofertowy - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano: 24 maj 2016 r.

4) przeprowadzenie egzaminów zewnętrznch:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

Formularz ofertowy - POBIERZ (Opublikowano: 24 maj 2016 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano: 10 czerwiec 2016 r.

5) przeprowadzenie warsztatów psychologicznych:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ (Opublikowano: 10 czerwiec 2016 r.)

Formularz ofertowy - POBIERZ (Opublikowano: 10 czerwiec 2016 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikowano: 10 czerwiec 2016 r.

6) przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ (Opublikowano: 10 czerwiec 2016 r.)

Formularz ofertowy - POBIERZ (Opublikowano: 10 czerwiec 2016 r.)